Chu T?n

Tên khác:
Xun Zhou

Ngày sinh:
18/10/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
160 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Chu T?n, là di?n viên và ca s? Trung Qu?c. Cô ???c xem là m?t trong b?n n? di?n viên tr? tri?n v?ng nh?t Trung Qu?c vào ??u th?p niên 2000, cùng v?i Ch??ng T? Di, T? T?nh Lôi và Tri?u Vi.