Hi?u Hi?n

Tên khác:
Ph?m Hi?u Hi?n

Ngày sinh:
1977

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Hi?u Hi?n (tên th?t là Ph?m Hi?u Hi?n, sinh n?m 1977 t?i Thành ph? H? Chí Minh) ???c khán gi? bi?t ??n v?i vai trò là m?t nam di?n viên hài , di?n viên ?i?n ?nh, ??ng th?i còn là ng??i d?n ch??ng trình vô cùng duyên dáng.

Một số phim đã tham gia