Lâm Chí Linh

Tên khác:
Lin Chi Ling

Ngày sinh:
29/11/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
?ài Loan

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử